Sociologförbundet har ordet

Sociologförbundets arbete med ämnes-/gymnasielärarutbildningen

  • Tora Holmberg
  • Glenn Sjöstrand
Publicerad
2017-03-28
Referera så här
Holmberg, T. och Sjöstrand, G. (2017) ”Sociologförbundet har ordet: Sociologförbundets arbete med ämnes-/gymnasielärarutbildningen”, Sociologisk Forskning, 54(1-2), s. 133-134. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18209 (åtkomstdatum: 1april2020).