Debatt

Därför behövs studier om makt och eliter i Sverige

  • Lena Sohl Södertörns högskola
Publicerad
2016-09-20
Referera så här
Sohl, L. (2016) ”Debatt: Därför behövs studier om makt och eliter i Sverige”, Sociologisk Forskning, 53(3), s. 317-321. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18265 (åtkomstdatum: 9mars2021).
Sektion
Artiklar