Att bedriva sociologisk forskning i en tid av byråkratiserad etikprövning

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.58.23907

Nyckelord:

etikprövning, forskningsetik, personuppgifter

Abstract

Sverige är ett få länder i världen som reglerar forskningsetik i lag. Men vad händer när en enhetlig lagstiftning inte har hänsyn till olika forskningsdiscipliners särart, och forskningsetiken formaliseras i ämnesövergripande förordningar? Den formella process som etikprövning av forskning har utvecklats till kan innebära en utmaning för möjligheten att bedriva sociologisk forskning, både vad gäller anpassning till en byråkratisk diskurs och i kontakten med respondenter.

 

Det här samtalet baseras på ett seminariesamtal som organiserades av sociologiämnet på Södertörns högskola den 17 november 2021, där Jonas Edlund, professor i sociologi vid Umeå universitet, Sara Eldén docent och lektor i sociologi vid Lunds universitet och David Wästerfors, professor i sociologi vid Lunds universitet deltog. En av tidskriftens redaktörer, Lena Sohl, var moderator. 

Downloads

Publicerad

2022-02-21

Referera så här

Edlund, Jonas, Sara Eldén, David Wästerfors, och Lena Sohl. 2022. ”Att Bedriva Sociologisk Forskning I En Tid Av byråkratiserad etikprövning”. Sociologisk Forskning 58 (4):455–466. https://doi.org/10.37062/sf.58.23907.

Nummer

Sektion

Övrigt