Gästredaktörernas inledning

Med fokus på ålder som organiserande princip

  • Clary Krekula Avdelningen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet
  • Satu Heikkinen Avdelningen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet
Publicerad
2014-01-01
Referera så här
Krekula, C. och Heikkinen, S. (2014) ”Gästredaktörernas inledning: Med fokus på ålder som organiserande princip”, Sociologisk Forskning, 51(1), s. 5-13. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18304 (åtkomstdatum: 9april2020).
Sektion
Artiklar