Gästredaktörernas inledning

Med fokus på ålder som organiserande princip

Författare

  • Clary Krekula Avdelningen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet
  • Satu Heikkinen Avdelningen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet

Downloads

Publicerad

2014-01-01

Referera så här

Krekula, C. och Heikkinen, S. (2014) ”Gästredaktörernas inledning: Med fokus på ålder som organiserande princip”, Sociologisk Forskning, 51(1), s. 5–13. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18304 (åtkomstdatum: 28 september 2021).

Nummer

Sektion

Artiklar