Sociologförbundet har ordet

Världskongress i Sverige nästa år. Internationella sociologförbundets XVII kongress i Göteborg den 11-17 juli 2010

  • Ulla Björnberg
Publicerad
2009-07-01
Referera så här
Björnberg, U. (2009) ”Sociologförbundet har ordet: Världskongress i Sverige nästa år. Internationella sociologförbundets XVII kongress i Göteborg den 11-17 juli 2010”, Sociologisk Forskning, 46(3), s. 77-78. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19216 (åtkomstdatum: 8maj2021).
Sektion
Övrigt