Lokalsamhällen och familjeliv i omvandling

  • Ulla Björnberg
Nyckelord: familjesociologi, livsformer, samhällsplanering
Referera så här
Björnberg, U. (1) ”Lokalsamhällen och familjeliv i omvandling”, Sociologisk Forskning, 51(3–4), s. 199–218. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/21847 (åtkomstdatum: 28november2020).