Lokalsamhällen och familjeliv i omvandling

Författare

  • Ulla Björnberg

Nyckelord:

familjesociologi, livsformer, samhällsplanering

Downloads

Referera så här

Björnberg, U. (2015) ”Lokalsamhällen och familjeliv i omvandling”, Sociologisk Forskning, 51(3–4), s. 199–218. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/21847 (åtkomstdatum: 20 september 2021).