Redaktören har ordet

Vårt internationella sociologförbund

Författare

  • Hedvig Ekerwald Uppsala universitet

Downloads

Publicerad

2009-10-01

Referera så här

Ekerwald, H. (2009) ”Redaktören har ordet: Vårt internationella sociologförbund”, Sociologisk Forskning, 46(4), s. 3–4. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19217 (åtkomstdatum: 28 september 2021).

Nummer

Sektion

Redaktionellt