Arbetslivet halkar efter

de enkla jobben förvinner inte

  • Carl le Grand Stockholms universitet
  • Ryszard Szulkin Stockholms universitet
  • Michael Tåhlin Stockholms universitet
Publicerad
2004-01-01
Referera så här
le Grand, C., Szulkin, R. och Tåhlin, M. (2004) ”Arbetslivet halkar efter: de enkla jobben förvinner inte”, Sociologisk Forskning, 41(1), s. 27-33. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19359 (åtkomstdatum: 8maj2021).