Arbetslivet halkar efter

de enkla jobben förvinner inte

Författare

  • Carl le Grand Stockholms universitet
  • Ryszard Szulkin Stockholms universitet
  • Michael Tåhlin Stockholms universitet

Downloads

Publicerad

2004-01-01

Referera så här

le Grand, C., Szulkin, R. och Tåhlin, M. (2004) ”Arbetslivet halkar efter: de enkla jobben förvinner inte”, Sociologisk Forskning, 41(1), s. 27–33. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19359 (åtkomstdatum: 1 december 2021).

Mest lästa artiklar av samma författare