Handels: Maktelitens skola

Mikael Holmqvist

  • Anna Tyllström
Nyckelord: recension
Publicerad
2019-10-21
Referera så här
Tyllström, A. (2019) ”Handels: Maktelitens skola: Mikael Holmqvist”, Sociologisk Forskning, 56(3-4), s. 322-325. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/20168 (åtkomstdatum: 1oktober2020).