På spaning efter språkets ursprung

Sverker Johansson

  • Lars-Erik Berg
Nyckelord: språk, socialspykologi, Noam Chomsky, lingvistik
Publicerad
2020-04-09
Referera så här
Berg, L.-E. (2020) ”På spaning efter språkets ursprung: Sverker Johansson”, Sociologisk Forskning, 57(1), s. 86–88. doi: 10.37062/sf.57.21543.
Sektion
Recensioner