Vad vi bör minnas och förvalta efter Johan Asplund

  • Lars-Erik Berg
Nyckelord: Johan Asplund
Publicerad
2019-01-31
Referera så här
Berg, L.-E. (2019) ”Vad vi bör minnas och förvalta efter Johan Asplund”, Sociologisk Forskning, 55(4). Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18786 (åtkomstdatum: 9mars2021).
Sektion
Övrigt