De sociologiska utmaningarna – då och nu

  • Boel Berner
Nyckelord: sociologi, vetenskapssociologi
Referera så här
Berner, B. (1) ”De sociologiska utmaningarna – då och nu”, Sociologisk Forskning, 51(3–4), s. 131–143. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/21843 (åtkomstdatum: 28november2020).