Gränsliv

  • Karin Widerberg
Nyckelord: sociologi, Norge, kvinnoforskning, tvärvetenskap, etnografi
Referera så här
Widerberg, K. (1) ”Gränsliv”, Sociologisk Forskning, 51(3–4), s. 219–237. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/21848 (åtkomstdatum: 28november2020).