Vol 32 Nr 4 (1995): Tema: Metodologi och självreflektion