Oro över coronapandemin i det svenska samhället

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.58.22104

Nyckelord:

oro, coronapandemin, attityder, beteenden, Sverige, covid-19

Abstract

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om människors oro över coronapandemin i Sverige. Vi använder enkätdata (n=3 040) för att studera 1) hur utbredd oron är, 2) vad den mer konkret består i, 3) hur den varierar mellan olika demografiska och socioekonomiska grupper, 4) huruvida oron kan förklaras av faktorer som personlighet, livsåskådning, tillit och riskuppfattningar, samt 5) vilka konsekvenser oron får för människors sociala kontakter, livskvalitet, beteenden och åsikter om samhällets åtgärder för att minska smittspridningen. Resultaten visar att det finns en utbredd oro över coronapandemin i Sverige och att denna främst bottnar i en oro för den egna eller familjemedlemmars hälsa. Dessutom varierar oron mellan grupper: framför allt äldre personer men även kvinnor och låginkomsttagare uppvisar jämförelsevis en högre grad av oro. Det finns ett flertal faktorer som förklarar den upplevda oron, men särskilt riskuppfattningar förklarar en stor andel av variationen mellan individer samt skillnader mellan olika grupper. De som oroar sig mer uppger också att de i större utsträckning följer myndigheternas rekommendationer och har minskat sina sociala aktiviteter samt upplever en försämrad livskvalitet under coronapandemin.

Downloads

Publicerad

2021-06-04

Referera så här

Kulin, Joakim, Ingemar Johansson Sevä, Mikael Hjerm, och Filip Fors Connolly. 2021. ”Oro över Coronapandemin I Det Svenska samhället”. Sociologisk Forskning 58 (1–2). https://doi.org/10.37062/sf.58.22104.