Sociologisk forskning om covid-19-pandemin

En introduktion

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.58.23216

Nyckelord:

covid-19, pandemi, expertis, tillit, Sverige, coronakrisen

Abstract

En pandemi är en kris och som sådan en ny situation som präglas av både vetenskapliga och samhälleliga osäkerheter, i vilken vardagslivets invanda rutiner till viss del omkullkastas. Covid-19-pandemin har synliggjort redan etablerade samhällsstrukturer och ojämlikheter men också förvärrat maktrelationer och utsatthet. I denna artikel introducerar vi bidragen i Sociologisk Forsknings temanummer om hur samhället och människors liv har påverkats av coronakrisen och covid-19-pandemin. Vi ger även en översikt över några av de teman som belysts inom annan forskning av sociologer och samhällsvetare internationellt och i Sverige för att förstå innebörden och effekterna av covid-19-pandemin.

Downloads

Publicerad

2021-06-04

Referera så här

Mulinari, Shai, Linda Soneryd, och Susanna Öhman. 2021. ”Sociologisk Forskning Om Covid-19-Pandemin: En Introduktion”. Sociologisk Forskning 58 (1–2). https://doi.org/10.37062/sf.58.23216.

Mest lästa artiklar av samma författare