Livsstilsförändring eller teknologisk fix

Tre sociologer diskuterar klimatomställningen

Författare

  • Linda Soneryd Örebro universitet
  • Göran Sundqvist Göteborgs universitet
  • Ylva Uggla Örebro universitet

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.60.25975

Nyckelord:

klimat, sociologi, livsstil, klimatpolitik

Referenser

Boström, M. (2023) The Social Life of Unsustainable Mass Consumption, Lexington books.

Hedberg, K. & H. Jacobson (2022) Nooshi Dadgostar om klimatet: ”Vi kan inte stå i riksdagen och säga hur folk ska leva”, Dagens Nyheter, 17 augusti 2022.

IPCC (2022) Climate Change 2022. Mitigation of Climate Change. Working Group III contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Tillgänglig på: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/

Lidskog, R. & G. Sundqvist (2022) Lost in Translation: The Paris Agreement, the IPCC and the Quest for National Transformative Change, Frontiers in Climate, 4:906054. https://doi.org/10.3389/fclim.2022.906054

Soneryd, L. & Y. Uggla (2011) (O)möjliga livsstilar. Samhällsvetenskapliga perspektiv på individualiserat miljöansvar. Lund: Studentlitteratur.

Soneryd, L. & Y. Uggla (2015) Green Governmentality and Responsibilization: New Forms of Governance and Responses to ”Consumer Responsibility”, Environmental Politics, 24 (6): 913–931. https://doi.org/10.1080/09644016.2015.1055885

Soneryd, L. & G. Sundqvist (2023) Science and Democracy: A Science and Technology Studies Approach. Bristol: Bristol University Press.

Spolander, J. & O. Urisman (2022) Per Bolund (MP): Individen har ett ansvar att ändra livsstil, Dagens Nyheter, 10 juli 2022.

Sundqvist, G. (2021) Vem bryr sig? Om klimatforskning och klimatpolitik. Göteborg: Daidalos.

Uggla, Y. (2008) Strategies to Create Risk Awareness and Legitimacy: The Swedish Climate Campaign, Journal of Risk Research, 11 (6):719–734. https://doi.org/10.1080/13669870701746316

Uggla, Y. & F. Uggla (2016) CHANGE: The European Commission’s Climate Campaign as a Technique of Government, 24–36 i H. Bulkeley, M. Paterson, & J. Stripple (red.) Towards a Cultural Politics of Climate Change: Devices, Desires and Dissent. Cambridge: Cambridge University Press.

Downloads

Publicerad

2023-12-31

Referera så här

Soneryd, Linda, Göran Sundqvist, och Ylva Uggla. 2023. ”Livsstilsförändring Eller Teknologisk Fix: Tre Sociologer Diskuterar klimatomställningen”. Sociologisk Forskning 60 (3-4):391-99. https://doi.org/10.37062/sf.60.25975.

Nummer

Sektion

Temanummer klimatkris