Den politiska generationen. Kontinuitet och förändring 1968–2018; Folk i rörelse. Vår demokratis historia

Sven-Axel Månsson och Svante Lundberg; Kjell Östberg

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.58.23742

Nyckelord:

demokrati, sociala rörelser, sextioåtta, civilsamhälle

Downloads

Publicerad

2021-12-14

Referera så här

Thörn, Håkan. 2021. ”Den Politiska Generationen. Kontinuitet Och förändring 1968–2018; Folk I rörelse. Vår Demokratis Historia: Sven-Axel Månsson Och Svante Lundberg; Kjell Östberg”. Sociologisk Forskning 58 (3):339–345. https://doi.org/10.37062/sf.58.23742.

Nummer

Sektion

Recensioner