A politics of community. Identity, stigma, and meaning in the extra-parliamentary left

Colm Flaherty

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.59.24824

Nyckelord:

utomparlamentariska vänstern, extremism, sociala rörelser, gemenskapspolitik

Referenser

Engdahl, E. (2004) A theory of the emotional self. From the standpoint of a neo-Meadian. Örebro: Örebro universitet.

Fine, G.A. (2003) ”Towards a peopled ethnography. Developing theory from group life”, Ethnography 4 (1):41–60. https://doi.org/10.1177/1466138103004001003

Flaherty, C. (2022) A politics of community. Identity, stigma, and meaning in the extra-parliamentary left. Lund: Lunds universitet.

Phelan, P. (1993) Unmarked. The politics of performance. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203359433

Simmel, G. (1906) ”The sociology of secrecy and of the secret societies”, American Journal of Sociology 11 (4):441–498. https://doi.org/10.1086/211418

Strauss, A.L. (1982) ”Social worlds and legitimation processes”, Studies in Symbolic Interaction 4:171–190.

Taylor, C. (1995[1994]) Det mångkulturella samhället och erkännandets politik. Göteborg: Daidalos.

Downloads

Publicerad

2022-12-15

Referera så här

Engdahl, Emma. 2022. ”A Politics of Community. Identity, Stigma, and Meaning in the Extra-Parliamentary Left: Colm Flaherty”. Sociologisk Forskning 59 (3):341–347. https://doi.org/10.37062/sf.59.24824.

Nummer

Sektion

Recensioner

Mest lästa artiklar av samma författare