Pris för bästa avhandling för 2022 och 2023

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.61.26162

Nyckelord:

Pris, Sociologi

Downloads

Publicerad

2024-05-02

Referera så här

”Pris för bästa Avhandling för 2022 Och 2023”. 2024. Sociologisk Forskning 61 (1):129. https://doi.org/10.37062/sf.61.26162.

Nummer

Sektion

Från Sociologförbundet