Bengtsson, B. & Grander, M. Bostadsfrågan som politik och intressekamp, 2023

Författare

  • Ylva Wallinder Göteborgs universitet

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.61.26303

Nyckelord:

Recension

Referenser

Arbetsmarknadsdepartementet (2023) Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Arbetsförmedlingen. Regeringsbeslut 2023-12-21. https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/Index?rbId=24162

Bengtsson, M., Jacobsson, K., & Wallinder, Y. (2024). A journey into the new employment service landscape of responsibilisation: Towards de-personalisation of the caseworker–jobseeker relationship. International Journal of Social Welfare 33(1):137–150.

Bonoli, G. (2012) Active labour market policy and social investment: a changing relationship. I: N. Morel, B. Palier & J. Palme (red.) Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, Policies and Challenges: 181–203.

Hansen Löfstrand, C. (2008) Hemlöshetens politik. Socialmedicinsk tidskrift 85(1):71–74.

Listerborn, C. (2023) The new housing precariat: Experiences of precarious housing in Malmö, Sweden. Housing Studies 38(7):1304–1322.

Titmuss, R. (2018/1958) Essays on the welfare state (nyutgåva). Polity Press.

Downloads

Publicerad

2024-07-09

Referera så här

Wallinder, Ylva. 2024. ”Bengtsson, B. & Grander, M. Bostadsfrågan Som Politik Och Intressekamp, 2023”. Sociologisk Forskning 61 (2):233-36. https://doi.org/10.37062/sf.61.26303.