Anförande: Uthållig kreativitet – tills döden skiljer oss åt

Tre faror, två demoner, tio budord

Författare

  • Stefan Svallfors Södertörns högskola & Institutet för framtidsstudier

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.53.18256

Downloads

Publicerad

2016-06-10

Referera så här

Svallfors, Stefan. 2016. ”Anförande: Uthållig Kreativitet – Tills döden Skiljer Oss åt: Tre Faror, Två Demoner, Tio Budord”. Sociologisk Forskning 53 (2):199-207. https://doi.org/10.37062/sf.53.18256.

Nummer

Sektion

Artiklar