Anförande: Uthållig kreativitet – tills döden skiljer oss åt

Tre faror, två demoner, tio budord

  • Stefan Svallfors Södertörns högskola & Institutet för framtidsstudier
Publicerad
2016-06-10
Referera så här
Svallfors, S. (2016) ”Anförande: Uthållig kreativitet – tills döden skiljer oss åt: Tre faror, två demoner, tio budord”, Sociologisk Forskning, 53(2), s. 199-207. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18256 (åtkomstdatum: 30mars2020).
Sektion
Artiklar