Sociologins risker och möjligheter

  • Göran Therborn University of Cambridge och Linnéuniversitetet
Publicerad
2013-04-01
Referera så här
Therborn, G. (2013) ”Sociologins risker och möjligheter”, Sociologisk Forskning, 50(2), s. 157-165. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18376 (åtkomstdatum: 4april2020).
Sektion
Artiklar