Bland intellektuella och statstjänstemän – mot gränslösa horisonter

  • Göran Therborn
Nyckelord: sociologi, intellektuella, habitus
Referera så här
Therborn, G. (1) ”Bland intellektuella och statstjänstemän – mot gränslösa horisonter”, Sociologisk Forskning, 51(3–4), s. 145–158. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/21844 (åtkomstdatum: 29november2020).