Recensionsessä

Det paradoxala arbetsförmågebegreppet

Författare

  • Christian Ståhl

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.56.19755

Nyckelord:

recensionsessä, arbetsförmåga

Abstract

Denna text är en recensionsessä av en nyutkommen bok av Rafael Lindqvist, Aktivering och medikalisering i sjukförsäkringen: Det sociala medborgarskapets förändrade innebörder (2019), och ska läsas som en sidobelysning till de resonemang som förs i boken. Jag kommer att särskilt fokusera på begreppet arbetsförmåga. Arbetsförmåga är ett centralt begrepp i det svenska sjukförsäkringssystemet som många medborgare och professionella behöver använda och förhålla sig till. Det kan dock ha olika innebörd både i begreppslig mening, och i de olika system där det används. Dessa system är ofta politiskt styrda, vilket innebär att begreppet också underordnas de normsystem och sociala kontexter som råder i dessa system; det är i den processen som det används och ges betydelse. Jag kommer att argumentera för att arbetsförmåga är ett paradoxalt begrepp i den svenska sjukförsäkringen, eftersom det samtidigt kan betraktas som såväl avmedikaliserat som strikt biomedicinskt. 

Downloads

Publicerad

2019-06-26

Referera så här

Ståhl, Christian. 2019. ”Recensionsessä: Det Paradoxala arbetsförmågebegreppet”. Sociologisk Forskning 56 (2):181-88. https://doi.org/10.37062/sf.56.19755.

Nummer

Sektion

Recensioner