Sociologiska grundvärderingar

Författare

  • Christian Ståhl Linköpings universitet
  • Marcus Persson Linköpings universitet

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.61.26301

Nyckelord:

Sociologisk Forskning, Sociologi, Redaktionellt

Referenser

Becker, P. (2022) ”Auguste Comte – positiv sociolog”, 35–50, i L. Eklund & B. Isenberg (red) Sociologins klassiker. Upptäckter och återupptäckter. Lund: Studentlitteratur

Berger, P. (1963) Invitation to sociology: A humanistic perspective. New York: Anchor Books.

Downloads

Publicerad

2024-07-09

Referera så här

Ståhl, Christian, och Marcus Persson. 2024. ”Sociologiska grundvärderingar”. Sociologisk Forskning 61 (2):141-43. https://doi.org/10.37062/sf.61.26301.