Carl Cassegård och Håkan Thörn. I apokalypsens skugga

Författare

  • Christian Ståhl Linköpings universitet

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.60.25971

Nyckelord:

recension, sociologi

Referenser

Cassegård, C. (2021) Toward a critical theory of nature. Capital, ecology, and dialectics, London: Bloomsbury Academic.

Cassegård, C. & H. Thörn (2023) I apokalypsens skugga. Miljörörelser och industrikapitalism 1870–2020. Göteborg: Daidalos.

Jonstad, D. (2012) Kollaps. Livet vid civilisationens slut. Stockholm: Ordfront.

Jonstad, D. (2016) Jordad. Enklare liv i kollapsens skugga. Stockholm: Ordfront.

Malm, A. (2021) How to blow up a pipeline. Learning to fight in a world on fire. London: Verso.

Pollack Sarnecki, H. (2021) Fascismens gröna rötter. Konspirationsteorier, kris och kollaps. Stockholm: Totalförsvarets forskningsinstitut.

Thunberg, G. (2019) No one is too small to make a difference. London: Penguin Books.

Thörn, H. (1997) Rörelser i det moderna. Politik, modernitet och kollektiv identitet i Europa 1789–1989. Stockholm: Rabén Prisma.

Downloads

Publicerad

2023-12-31

Referera så här

Ståhl, Christian. 2023. ”Carl Cassegård Och Håkan Thörn. I Apokalypsens Skugga”. Sociologisk Forskning 60 (3-4):367-70. https://doi.org/10.37062/sf.60.25971.

Nummer

Sektion

Recensioner

Liknande artiklar

1 2 > >> 

Du kanske också starta en avancerad sökning efter liknande artiklar för den här artikeln.