Klimatfrågan är sociologisk

Författare

  • Christian Ståhl Linköpings universitet
  • Marcus Persson Linköpings universitet

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.60.25965

Nyckelord:

Klimatkris, sociologi, klimat, miljösociologi

Referenser

Cassegård, C. & H. Thörn (2023) I apokalypsens skugga. Miljörörelser och industrikapitalism 1870–2020. Göteborg: Daidalos.

Dunlap, R. E. & R. J. Brulle (2015) Climate change and society: Sociological perspectives. New York: Oxford University Press.

Morton, T. (2016) Dark ecology. For a logic of future coexistence. New York: Columbia University Press.

Downloads

Publicerad

2023-12-31

Referera så här

Ståhl, Christian, och Marcus Persson. 2023. ”Klimatfrågan är Sociologisk ”. Sociologisk Forskning 60 (3-4):215-17. https://doi.org/10.37062/sf.60.25965.

Nummer

Sektion

Redaktionellt