Mitt namn är Shaft

En populärkulturell ikon i tre olika skepnader

  • Peter Ehrström Åbo Akademi
  • Magnus Dahlstedt Linköpings universitet
Nyckelord: populärkultur, ras, klass, Shaft, familj, afroamerikansk, blaxploitation

Abstract

Filmkaraktären Shaft har tagit form under olika perioder av politisk polarisering i det amerikanska samhället. Syftet med denna artikel är att närmare undersöka hur karaktären Shaft har porträtteras i tre filmer från olika tidsperioder. Analysen riktar specifikt fokus mot hur Shaft positioneras i relation till tid (den tid då filmen utspelar sig), plats (det urbana rummet) och ras (den afroamerikanska gemenskapen). De tre filmerna utspelar sig under väldigt olika tider: 1971, 2000 och 2019, det vill säga under medborgarrättsrörelsen och omfattande afroamerikanska protester, under en period präglad av nyliberala ideal, samt i nutiden med dess tilltagande polarisering och omfattande protester under parollen Black Lives Matter.

Författarbiografier

Peter Ehrström, Åbo Akademi

Forskningschef, Docent

Regionalvetenskap

Magnus Dahlstedt, Linköpings universitet

Professor

Socialt arbete

Publicerad
2020-12-21
Referera så här
Ehrström, P. och Dahlstedt, M. (2020) ”Mitt namn är Shaft: En populärkulturell ikon i tre olika skepnader”, Sociologisk Forskning, 57(3–4), s. 313–335. doi: 10.37062/sf.57.21668.
Sektion
Artiklar