Mitt namn är Shaft

En populärkulturell ikon i tre olika skepnader

Författare

  • Peter Ehrström Åbo Akademi
  • Magnus Dahlstedt Linköpings universitet

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.57.21668

Nyckelord:

populärkultur, ras, klass, Shaft, familj, afroamerikansk, blaxploitation

Abstract

Filmkaraktären Shaft har tagit form under olika perioder av politisk polarisering i det amerikanska samhället. Syftet med denna artikel är att närmare undersöka hur karaktären Shaft har porträtteras i tre filmer från olika tidsperioder. Analysen riktar specifikt fokus mot hur Shaft positioneras i relation till tid (den tid då filmen utspelar sig), plats (det urbana rummet) och ras (den afroamerikanska gemenskapen). De tre filmerna utspelar sig under väldigt olika tider: 1971, 2000 och 2019, det vill säga under medborgarrättsrörelsen och omfattande afroamerikanska protester, under en period präglad av nyliberala ideal, samt i nutiden med dess tilltagande polarisering och omfattande protester under parollen Black Lives Matter.

Författarbiografier

Peter Ehrström, Åbo Akademi

Forskningschef, Docent

Regionalvetenskap

Magnus Dahlstedt, Linköpings universitet

Professor

Socialt arbete

Downloads

Publicerad

2020-12-21

Referera så här

Ehrström, P. och Dahlstedt, M. (2020) ”Mitt namn är Shaft: En populärkulturell ikon i tre olika skepnader”, Sociologisk Forskning, 57(3–4), s. 313–335. doi: 10.37062/sf.57.21668.

Nummer

Sektion

Artiklar