Social tjänst till salu

Om socialt arbete i upphandlingens tid

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.58.22080

Nyckelord:

socialt arbete, socialtjänst, upphandling, marknad, utförare

Abstract

Marknadsreformer inom den svenska välfärdssektorn har öppnat för köp- och säljmodeller av välfärdstjänster. Den offentlig upphandlingen utgör navet för beställningar och utförande av tjänster inom socialtjänsten¬. Syftet med denna artikel är att undersöka hur socialt arbete formas i en upphandlingskontext, med särskilt fokus på hur socialarbetare som arbetar med att utföra upphandlade tjänster beskriver sitt arbete. Materialet utgörs av intervjuer med 16 utförare av sociala tjänster inom olika områden av upphandlat social arbete. Resultaten visar hur upphandlingen skapar särskilda ramar för det sociala arbetets utförande i form av avgränsningar i tid och antal, en kvantifiering av det arbete som utförs med klienter samt hur dessa ramar formar klienten som en beställning och ett ärende. Vidare visas hur utförare kompenserar för och hanterar de ramar som ges, för att på så vis möta klienternas behov. Resultaten aktualiserar frågor om det sociala arbetets möjligheter när det gäller tjänsternas avgränsning, specialisering och tidsramar.

Downloads

Publicerad

2021-12-14

Referera så här

Härnbro, Simon, Magnus Dahlstedt, och Marcus Herz. 2021. ”Social tjänst till Salu: Om Socialt Arbete I Upphandlingens Tid”. Sociologisk Forskning 58 (3):267–286. https://doi.org/10.37062/sf.58.22080.

Nummer

Sektion

Artiklar