En sociolog blir till – dispositioner, praktiker och lärdomar

  • Gunnar Olofsson
Nyckelord: Marxism, Lund
Publicerad
2015-01-08
Referera så här
Olofsson, G. (2015) ”En sociolog blir till – dispositioner, praktiker och lärdomar”, Sociologisk Forskning, 51(3–4), s. 13–36. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/21836 (åtkomstdatum: 29november2020).