Redaktörerna har ordet

  • Christofer Edling
  • Sara Eldén
Nyckelord: redaktionen
Publicerad
2019-10-21
Referera så här
Edling, C. och Eldén, S. (2019) ”Redaktörerna har ordet”, Sociologisk Forskning, 56(3-4), s. 195-196. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/20165 (åtkomstdatum: 26september2020).