Redaktörerna har ordet

Författare

  • Christofer Edling
  • Sara Eldén

Nyckelord:

redaktionen

Downloads

Publicerad

2019-10-21

Referera så här

Edling, C. och Eldén, S. (2019) ”Redaktörerna har ordet”, Sociologisk Forskning, 56(3-4), s. 195–196. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/20165 (åtkomstdatum: 29 november 2021).