Dags för redaktionsbyte

  • Katarina Jacobsson
Nyckelord: sociologförbundet
Publicerad
2019-06-26
Referera så här
Jacobsson, K. (2019) ”Dags för redaktionsbyte”, Sociologisk Forskning, 56(2), s. 191. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19757 (åtkomstdatum: 29mars2020).
Sektion
Från Sociologförbundet