Sociologförbundet har ordet

Sociologförbundet i Manchester och på nätet

  • Katarina Jacobsson
Nyckelord: sociologförbundet
Publicerad
2019-10-21
Referera så här
Jacobsson, K. (2019) ”Sociologförbundet har ordet: Sociologförbundet i Manchester och på nätet”, Sociologisk Forskning, 56(3-4), s. 327-328. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/20166 (åtkomstdatum: 26september2020).
Sektion
Från Sociologförbundet