Avgående ordförande tackar för sig

  • Katarina Jacobsson
Nyckelord: Sveriges Sociologförbund, Sociologidagarna
Publicerad
2020-04-09
Referera så här
Jacobsson, K. (2020) ”Avgående ordförande tackar för sig”, Sociologisk Forskning, 57(1), s. 93–94. doi: 10.37062/sf.57.21546.
Sektion
Från Sociologförbundet