Sociologiska perspektiv på coronakrisen

Fyra sociologer om samhällets reaktion på covid-19

Författare

  • Erna Danielsson
  • Fredrik Liljeros
  • Shai Mulinari
  • Linda Soneryd
  • Sociologisk Forskning

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.57.21539

Nyckelord:

Covid-19, SARS-CoV-2, coronakrisen, expertis, krishantering, socialmedicin

Abstract

Sociologisk Forskning bad fyra sociologer i Sverige att svara på några korta frågor om coronapandemin och vårt samhälles hantering av den.

Deras tidigare forskning har på olika sätt berört olika frågor såsom socialmedicin och medicinsk kunskapsproduktion, sociala nätverks betydelse för smittspridning, samhällets hantering av kriser och risker, genusaspekter av samhällskriser samt dynamiken mellan expertis, politiker och medborgare i beslutsfattande och debatter kring frågor där expertkunskap är centralt.

De fyra medverkande forskarna är Erna Danielsson, docent i sociologi vid Mittuniversitetet och föreståndare för Risk and Crisis Research Centre (RCR), som forskar om samhällets krishantering vid såväl vardagskriser som större händelser och specifikt genus och krishantering; Fredrik Liljeros, professor i sociologi vid Stockholms universitet, som genomförde sitt postdoktorprojekt på dåvarande Smittskyddsinstitutet tillsammans med nuvarande statsepidemiologen Anders Tegnell och i dag bedriver forskning om hur människors kontaktnätverk påverkar spridningsdynamik; Shai Mulinari, docent i sociologi vid Lunds universitet, som bedriver forskning om medicinsk kunskapsproduktion, läkemedelsindustrin, epidemiologi och folkhälsa; samt Linda Soneryd, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, som forskat om miljörelaterade risker och kriser samt om hur demokrati och deltagande förstås i anslutning till expertfrågor.

Downloads

Publicerad

2020-04-09

Referera så här

Danielsson, Erna, Fredrik Liljeros, Shai Mulinari, Linda Soneryd, och Sociologisk Forskning. 2020. ”Sociologiska Perspektiv På Coronakrisen: Fyra Sociologer Om samhällets Reaktion På Covid-19”. Sociologisk Forskning 57 (1):67–76. https://doi.org/10.37062/sf.57.21539.

Nummer

Sektion

Övrigt