Författarpresentationer

Författare

  • Sociologisk Forskning

Nyckelord:

sociologi

Downloads

Referera så här

Forskning, S. (2015) ”Författarpresentationer”, Sociologisk Forskning, 51(3–4), s. 265–277. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/21851 (åtkomstdatum: 24 oktober 2021).