Författarpresentationer

  • Sociologisk Forskning
Nyckelord: sociologi
Referera så här
Forskning, S. (1) ”Författarpresentationer”, Sociologisk Forskning, 51(3–4), s. 265–277. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/21851 (åtkomstdatum: 18januari2021).