Svensk sociologi – de många rösternas ämne

  • Hedvig Ekerwald
Nyckelord: sociologi, Sverige, läroböcker
Referera så här
Ekerwald, H. (1) ”Svensk sociologi – de många rösternas ämne”, Sociologisk Forskning, 51(3–4), s. 79–94. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/21839 (åtkomstdatum: 28november2020).