Tema: Metodologi och självreflexion

  • Thomas Johansson Göteborgs universitet
Publicerad
1995-10-01
Referera så här
Johansson, T. (1995) ”Tema: Metodologi och självreflexion”, Sociologisk Forskning, 32(4), s. 1-4. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18598 (åtkomstdatum: 6maj2021).