Recensioner

Författare

  • Redaktionen

Publicerad

1995-10-01

Referera så här

Redaktionen (1995) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 32(4), s. 85–105. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18603 (åtkomstdatum: 27 januari 2022).