Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2018-04-18
Referera så här
Redaktionen (2018) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 55(1), s. 111-115. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18184 (åtkomstdatum: 7april2020).
Sektion
Övrigt