Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2008-07-01
Referera så här
Redaktionen (2008) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 45(3), s. 89-100. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19249 (åtkomstdatum: 25november2020).
Sektion
Övrigt