Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2015-09-21
Referera så här
Redaktionen (2015) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 52(3), s. 295-314. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18295 (åtkomstdatum: 4april2020).
Sektion
Övrigt