Sociologidagarna 2018: Sociology in a polarized world

  • Redaktionen
Publicerad
2017-09-22
Referera så här
Redaktionen (2017) ”Sociologidagarna 2018: Sociology in a polarized world”, Sociologisk Forskning, 54(3), s. 267-268. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18218 (åtkomstdatum: 2april2020).
Sektion
Övrigt