Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2017-03-28
Referera så här
Redaktionen (2017) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 54(1-2), s. 135-155. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18210 (åtkomstdatum: 7april2020).