Recensioner

Författare

  • Redaktionen

Downloads

Publicerad

2017-03-28

Referera så här

Redaktionen (2017) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 54(1-2), s. 135–155. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18210 (åtkomstdatum: 22 januari 2022).