Sociologförbundet har ordet

Rapport från Nordiska sociologförbundets 28:e konferens i Helsingfors 11–13 aug 2016

Författare

Downloads

Publicerad

2016-09-20

Referera så här

Wide, S. (2016) ”Sociologförbundet har ordet: Rapport från Nordiska sociologförbundets 28:e konferens i Helsingfors 11–13 aug 2016”, Sociologisk Forskning, 53(3), s. 339–339. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18267 (åtkomstdatum: 15 oktober 2021).

Nummer

Sektion

Övrigt