Redaktören har ordet

Publicerad
2016-06-10
Referera så här
Wide, S. (2016) ”Redaktören har ordet”, Sociologisk Forskning, 53(2), s. 99-99. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18250 (åtkomstdatum: 8maj2021).
Sektion
Redaktionellt