Redaktören har ordet

Publicerad
2015-03-13
Referera så här
Wide, S. (2015) ”Redaktören har ordet”, Sociologisk Forskning, 52(1), s. 3-4. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18276 (åtkomstdatum: 8maj2021).
Sektion
Redaktionellt