Redaktören har ordet

Författare

Downloads

Publicerad

2015-03-13

Referera så här

Wide, S. (2015) ”Redaktören har ordet”, Sociologisk Forskning, 52(1), s. 3–4. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18276 (åtkomstdatum: 28 september 2021).

Nummer

Sektion

Redaktionellt