Svar på replik

Sociologi, metod och smak

Författare

Downloads

Publicerad

2007-10-01

Referera så här

Wide, S. (2007) ”Svar på replik: Sociologi, metod och smak”, Sociologisk Forskning, 44(4), s. 83–84. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19288 (åtkomstdatum: 28 september 2021).

Nummer

Sektion

Övrigt