Redaktören har ordet

Publicerad
2015-06-17
Referera så här
Wide, S. (2015) ”Redaktören har ordet”, Sociologisk Forskning, 52(2), s. 107-108. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18284 (åtkomstdatum: 8maj2021).
Sektion
Redaktionellt