Redaktören har ordet

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.52.18284

Downloads

Publicerad

2015-06-17

Referera så här

Wide, Sverre. 2015. ”Redaktören Har Ordet”. Sociologisk Forskning 52 (2):107-8. https://doi.org/10.37062/sf.52.18284.

Nummer

Sektion

Redaktionellt